Åpner for trafikalt grunnkurs

27.04.2020

Momentum Trafikkskole tilbyr nå trafikale grunnkurs!

Vi åpner for trafikalt grunnkurs i mindre grupper som tilfredsstiller helsemyndighetene sine krav. Dette betyr blant annet at man ikke kan være flere enn 4 elver på kurs. Da vil det totalt være 5 personer inkludert lærer i samme rom. 

Pris: 1000 NOK


Vi tilbyr også nettbaserte trafikale grunnkurs!

Kursene har tre samlinger som gir rett til å øvelsekjøre til 31. Oktober. Førstehjelp og trafikant i mørket (mørkekjøring) må tas igjen ved en senere anledning. Dette er godkjent av myndighetene igjennom forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronaviruset)

Dette kurset dekker kravene som skal til for at du kan starte med øvelseskjøring!