Trinn 3 - Trafikalt kompetanse

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. 


Du lærer blant annet om:

- Trafikantgrupper og interessemotsetninger
- Å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
- Å redusere risikoen for ulykker
- Å bli forbikjørt og kjøre forbi

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Individuell tilpassing

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane (SKB). Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan:

- Du sikrer personer og last
- Kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen


Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.