Priser

Sluttprisen vil variere fra elev til elev ut i fra kompetanse og forutsetninger. Det vil alltid lønne seg å komme i gang tidlig på en trafikkskole og å kjøre mye privat. Hvorfor? Bedre tid mellom hver kjøretime der ledsager hjemme kan kjøre repetisjon- og mengdetrening.


Alt av obligatorisk inkl. trafikalt grunnkurs:
23 590 NOK

Alt av obligatorisk eks. trafikalt grunnkurs:
19 090 NOK

*Gebyrer kommer i tillegg, se nederst på siden.  

Vanlige kjøretimer utenom koster 740 NOK pr. time (45 min).


Trafikalt grunnkurs:

Grunnkurs: 1500 NOK
Førstehjelp: 1000 NOK
Trafikant i mørket: 2000 NOK
*obligatorisk

Kjøretime:

45 min: 740 NOK
60 min: 975 NOK
90 min: 1480 NOK (anbefales)
*antall varierer

Trinnvurdering:

Trinn 2: 740 NOK
Trinn 3: 740 NOK
*obligatorisk

Kjøremetodikk:

3t teori
*valgfritt (anbefales)

1500 NOK

Forbikjøring:

Inkl. teori
*obligatorisk hos oss

2200 NOK

Sikkerhetskurs på øvingsbane:

Inkl. kjøring til/fra banen
*obligatorisk

4200 NOK

Trinn 4 - Sikkerhetskurs på vei:

Bilkjøringens risiko: 980 NOK
Kjøring i landevegsmiljø: 3950 NOK
Avsluttende kjøring i variert miljø: 3000 NOK
Refleksjon og oppsummering teori: 980 NOK
*obligatorisk

Kjøretentamen:

90 min
*valgfritt (anbefales)

1480 NOK

Førerprøve:

Inkl. leie av bil
*obligatorisk

2300 NOK


Andre gebyr:

Bomavgift: 400 NOK (trafikkskolen)

NAF baneavgift: 1300 NOK (staten)
Teoriprøven: 680 NOK (staten)
Førerprøven m/sensor: 1180 NOK (staten)
Utstedelse av førerkort: 320 NOK (staten)
Bilde til førerkort: 80 NOK (staten)

TOTALT for alle gebyr: 3960 NOK
(Avgiftene til staten er lik for alle trafikkskoler)