Priser

Sluttprisen vil variere fra elev til elev ut i fra kompetanse og forutsetninger. Det vil alltid lønne seg å komme i gang tidlig på en trafikkskole og å kjøre mye privat. Hvorfor? Bedre tid mellom hver kjøretime der ledsager hjemme kan kjøre repetisjon- og mengdetrening.