En guide for trygg og effektiv kjøring

17.01.2024

En guide for trygg og effektiv kjøring 

Stavanger er Norges fjerde største by og har en stadig økende befolkning. Med økt befolkningsvekst kommer også økt trafikk på veiene. Det er viktig å være oppmerksom og kjøre trygt for å unngå ulykker og trafikkproblemer. I denne artikkelen vil vi se nærmere på noen av de viktigste trafikksituasjonene i Stavanger og gi noen nyttige tips for å håndtere dem

Rushtrafikk: Som i de fleste større byer er rushtrafikken i Stavanger intens. Spesielt i morgen- og ettermiddagstimene kan veiene bli overfylte og stille høye krav til sjåførenes tålmodighet og oppmerksomhet. Det er viktig å planlegge reisen i god tid og være forberedt på trafikkorker. Bruk gjerne alternative ruter og reisetider hvis mulig. 

Rundkjøringer: Stavanger er kjent for sine mange rundkjøringer, og det er viktig å være klar over hvordan man skal navigere dem på en trygg og effektiv måte. Rundkjøringer krever riktig blinklysbruk, riktig plassering i kjørefeltet og god kommunikasjon med andre trafikanter. Husk å alltid gi vei til trafikk som allerede er inne i rundkjøringen. 

Kollektivfelt: Stavanger har flere kollektivfelt som er reservert for busser, drosjer og samkjøring. Disse feltene er viktige for å fremme miljøvennlig transport og redusere trafikkorker. Sørg for å holde deg unna kollektivfeltene med mindre du har tillatelse til å bruke dem. Brudd på reglene kan føre til bøter og trafikkfarlige situasjoner. 

Sykkelveier: Stavanger har et godt utbygd nettverk av sykkelveier, og det er viktig å være oppmerksom på syklister når du kjører. Gi alltid syklister nok plass, bruk blinklys i god tid før du skal svinge, og vær forsiktig når du skal kjøre forbi dem. Respekter sykkelveienes fartsgrenser og vær klar over at syklister kan dukke opp rundt hver sving. 

Parkeringsmuligheter: Det kan være utfordrende å finne parkeringsplass i sentrum av Stavanger, spesielt i travle perioder. Planlegg parkeringen på forhånd og vær oppmerksom på parkeringsregler og -avgifter. Bruk gjerne offentlig transport eller parkeringshus hvis du ikke finner en ledig gateparkering. 

Husk at trafikksikkerhet er alles ansvar. Vær oppmerksom, respektfull og hensynsfull mot andre trafikanter. Ta hensyn til vær- og føreforhold, og tilpass kjøringen deretter. Momentum trafikkskole er her for å hjelpe deg med å bli en tryggere sjåfør. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre kjøretimer og- eller kurs.


Artikkelen er skrevet av representanter fra Momentum trafikkskole