Førstehjelp

Ta førstehjelpskurs hos oss, vi ønsker deg velkommen!

Kurset er obligatorisk og gir deg en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører.

Har du mopedførerbevis, traktorførerkort eller førerkort KL. A1 trenger du ikke trafikalt grunnkurs, men må gjennomføre førstehjelp og trafikant i mørket (mørkekjøring) før man kan begynne med øvelseskjøring.

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs (teoridelene). Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Du trenger kun trafikant i mørket og førstehjelp. Legitimasjon med bilde som forteller du er over 25 år må tas med under kjøring.

Vi gjennomfører alle kurs i våre lokaler i Stavanger. Aktuelt innhold som tas opp ved førstehjelpskurset:


Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

- Plikter etter vegtrafikkloven til å stanse og hjelpe mennesker og dyr som er kommet til skade m.m.
- Rutiner for sikring av og opptreden på skadested
- Vurdere skadeomfang
- Meldeplikt, også ved skade på dyr
- Grunnleggende førstehjelp og praktiske øvinger

Tiltak ved trafikkulykke

- Først på skadested
- Sikring
- Vurdere skadeomfang
- Varsling
- Opptreden på skadested
- Redningsarbeid
- Grunnleggende førstehjelp ved trafikkulykke