Trafikant i mørket

Ta trafikant i mørket (mørkekjøring) hos oss, vi ønsker deg velkommen!

Kurset er obligatorisk og gir deg en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører.

Har du mopedførerbevis, traktorførerkort eller førerkort KL. A1 trenger du ikke trafikalt grunnkurs, men må gjennomføre førstehjelp og trafikant i mørket (mørkekjøring) før man kan begynne med øvelseskjøring.

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs (teoridelene). Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Du trenger kun trafikant i mørket og førstehjelp. Legitimasjon med bilde som forteller du er over 25 år må tas med under kjøring.

Vi gjennomfører alle kurs i våre lokaler i Stavanger. Aktuelt innhold som tas opp ved trafikant i mørket (mørkekjøring):


Trafikant i mørket

- Mørkeulykker og årsaker
- Siktstrekninger
- Risikofaktorer ved å ferdes i mørket
- Klær og refleksutstyr
- Hensiktsmessig lysbruk
- Hensiktsmessig tilpassing av fart og plassering
- Hensiktsmessig atferd ellers ved ferdsel i mørket