Førerprøven

Du kan selv bestille time via nettet for oppkjøring på trafikkstasjonen. Du kan ikke benytte en vanlig bil, men må bruke en bil som er godkjent for dette formål. Vi anbefaler derfor at du bestiller time sammen med din trafikklærer for å forsikre deg om at bilen som skal benyttes er ledig.

I løpet av testen vil du blir spurt et sikkerhetsrelaterte spørsmål, som for eksempel hvordan kontroller lys, testing av bremser eller bruk av nødlys. Du vil kjøre en times tid under varierende trafikkforhold. Du vil få vite med en gang om du bestod testen. Hvis du ikke bestod, vil en skriftlig begrunnelse være tilgjengelig på siden din hos Vegvesenet.

Hvis du består prøven vil du få et midlertidig bevis som du kan bruke inntil du mottar det formelle førerkortet i posten.