Førstehjelp

Førstehjelp er en del av det trafikale grunnkurset. Er du over 25 år er du fritatt selve grunnkurset men det er uansett obligatorisk med førstehjelp og trafikant i mørket (mørkekjøring).

Kursets varighet er på 4 undervisningtimer.


Våre priser:

Grunnkurs: 1500 NOK
Førstehjelp: 1000 NOK
Trafikant i mørket: 2000 NOK