Trafikalt grunnkurs

Våre priser:

Grunnkurs: 1500 NOK
Førstehjelp: 1000 NOK
Trafikant i mørket: 2000 NOK

NB: Vi tilbyr også nettbaserte trafikale grunnkurs.Trafikalt grunnkurs består av grunnkurset, førstehjelp og trafikant i mørket (mørkekjøring). Kurset er på i alt 17 undervisningtimer. 1 undervisningtime = 45 minutt,

- Selve grunnkurset varer 10 undervisningtimer fordelt på 3 samlinger.
- Førstehjelpskurset varer 4 undervisningtimer, alt på 1 samling.
- Trafikant i mørket (mørkekjøring) varer 3 undervisningtimer fordelt på 1 samling.

Er du over 25 år er du fritatt selve grunnkurset men det er uansett obligatorisk med førstehjelp og trafikant i mørket (mørkekjøring).